fbpx
Har du, eller dit barn, uafklarede helbredsproblematikker?
Har du søgt hjælpe hos mange læger og behandlere uden at få et svar?
Måske har du endda fået at vide, at der ikke kan gives behandles og at den nuværende sundhedstilstand er kronisk?
Men ingen bør leve med en påstand som bygger på symptomer og diagnoser.

Jeg tilbyder dig, eller dit barn, et forløb, hvor jeg ser på hele historikken, det samlede symptombillede og alle systemer i kroppen. Jeg arbejder på at genopbygge og skabe balance, for at skabe mere trivsel i livet og øget sundhed.

Udtalelser klik her

I mine behandlingsmodeller er der kun et fællestræk, nemlig patienten. Jeg søger ikke altid svaret i det symptom som er mest udtalt, og du vil derfor opleve en helt anden tilgang til de fysiske problematikker end du har været vant til.

Det er min erfaring ”billedligt talt”, at nøglen til den låste dør, ikke altid hænger på nøgleholderen. Det betyder at et hudproblem godt kan have grobund i en problematisk fordøjelse, eller at kredsløbssygdom kan skyldes problemer i følelseslivet. Derfor løser jeg ikke problemer traditionelt og jeg har brug for at du er indstillet på at arbejde med.

Jeg starter altid med at skabe et godt fundament. Et godt grundlæggende og stabilt udgangspunkt giver kroppen resurser og styrke til at heles.

Ikke sjældent har jeg set at blot får og enkelte forandringer i dagligdagen kan gøre en stor forskel, i livskvaliteten. For eksempel, sætter et glas vand gang i mange processer i kroppen, men hvis du ikke drikker væsken, har du naturligvis ikke glæde af det. Det kan være en af de små detaljer vi selv er blinde for i vores hverdagsvaner og daglige gøremål. Men som kan have voldsom konsekvenser for vores krops normale funktioner.

For at behandle og genoprette de systemer og organer som ikke er i balance arbejder jeg blandt andet med vitaminer og mineraler i en periode, naturmedicin samt ændringer i din kost. Jeg sætter også ind på det mere psykiske og mentale plan i din tilværelse, og hjælper dig til at tage hul på det du finder svært at løse eller acceptere, for eksempel i forhold til arbejde, familie eller egenomsorg.

Det er min hensigt er at hjælpe dig med at finde årsagen til dine symptomer, hvorfor din krop er blevet syg.

Vores mål er at behandle og støtte dig til at opnå en sund, glad og velfungerende tilværelse.

Min primær funktion som behandler er at være tovholdere gennem hele i forløbet, også i de tilfælde hvor der er tale om kontakter til det offentlige sundhedssystem eller egen læge. Det betyder at jeg såfremt det er relevant, inddrager alle undersøgelser og svar og er behjælpelige med forståelsen af disse i forhold til dit forløb hos mig.

Hvad kan du forvente af et behandlingsforløb?

Din første konsultation i Holistisk Lægehus varer ca. 90 minutter og er et personligt fremmøde hos mig. Konsultationen indeholder en samtale, fysisk undersøgelse, iristjek, samt hvis du ønske dette kan en hårcelleanalyse tilkøbes. Under samtalen spørges der ind til dine symptomer, tidligere sygdomme, indlæggelser, operationer, din familiens sygehistorie, dit arbejdsliv, sociale liv, din psykiske tilstand m.m.

Iristjek er et kig ind i din regnbuehinde, hvor jeg kan se din konstitutionstype, hvilket er med til at give et overordnet indtryk af kroppens medfødte styrker og svagheder. Analysen giver mig et indtryk af hvilke organer og systemer i din krop, der har brug for min opmærksomhed, samt hvorledes jeg bedst kan stimulere din krop til at arbejde sig udad sygdom og overbelastninger.

Hårcelleanalysen Cell Wellbeing,  kan tilkøbes hvis den er relevant for din situation, og er en hurtig og sikker analysemetode, hvor jeg får en status over din krops helbredsmæssige tilstand. Ud fra analysesvarene, min viden om kroppens fysiologiske sammenhænge og din historie, kan jeg se hvad du mangler af næringsstoffer, vitaminer, mineraler, samt hvilke indre og ydere miljøbelastninger jeg skal tage os af, helt ned på celle niveau.

Ydermere kan jeg i samarbejde med dig, tage en beslutning om hvorvidt andre diagnostiske undersøgelser kunne være relevante, som f.eks. blodprøver, allergitest o.l. Dette vil oftest kun være relevant såfremt du i forvejen er i medicinsk behandling for stofskiftesygdom eller anden systemisk eller kronisk lidelse.

Med dig hjem fra den indledende konsultation får du en plan med et kort resume af konsultationen, anvisninger og forklaringer, tillagt mine råd og vejledning til brug i den første tid. Dette kan være anbefalinger vedrørende kosttilskud, homøopati, detox/afgiftning, motion- og søvnregulering. Planen er som regel klar dagen, men kan alt efter hvor meget jeg har brug for, at uddybe eller søge op lidt længere tid.

Jeg vil ligeledes i forbindelse med konsultatione hvis det er relevant give behanlding med massage, kranio-Sakralterapi eller akupunktur i øret samt evt. lave kostplanlægning. alt efter hvad der syntes relevant i netop dit tilfælde. .

Der aftales typisk en tid til – en kort samtale ca. en uge efter du har modtaget din plan, dette er for at afklare eventuelle spørgsmål og tilpasninger. Samtidig finder vi en opfølgende tid i klinikken efter 14 dage til en måned. Her skal du forvente en varighed af ca. 1 time inkl. evt. manuel behandling. Disse opfølgninger koster 650,00. Hvordan forløbet herefter skal være, aftaler vi efterhånden som du mærker bedring og forandring. Min erfaring er, at et forløb strækker sig over 3-4 måneder optil ca 1. år, og med varierende hyppighed mellem behandlingerne.

Udvidet udredning

I tilfælde hvor jeg finder mistanke om svær eller livstruende sygdom, vil jeg altid give min anbefaling til en mere dybdegående udredning. Dette vil ofte være være via egen læge eller det etablerede sygehussystem, med mig som tovholder og rådgiver.

Alle udredenede test og behandlinger via os, må påregnes egenbetaling.

Se mere om behandlinger og priser ved Holistisk Lægehus

Book tid: Klik her


Udtalelser

Vi har boet 4 år i Tyskland hvor vores helt almindelige praktiserende læge ud over den almindelige skolemedicin tilbød over 15 forskellige – hvad vi i Danmark kalder “alternative” behandlingsformer. Det har jeg virkelig savnet, efter vi flyttede til Danmark igen. Indtil jeg fandt jeres klinik. Jeg vil også gerne sige tusind tak for et meget vellykket forløb omkring mine tænder og udslæt på hænderne. Det har jeg været rigtig glad for. I fortjener stor succes med jeres sted. Det er dejligt at vide, at I er der! /Ole

Jeg havde i et stykke tid gået og været træt og uoplagt. Fik konstateret for lavt stofskifte, som egen læge ikke syntes skulle behandles. Jeg tænkte at jeg selv måtte kigge indad og gøre noget (godt for mig selv). Jeg begyndte at kigge efter antiinflamatorisk kost, men der er jo lige så mange meninger som der er er folk til. Jeg fik anbefalet Holistisk lægehus, og det har jeg ikke fortrudt.
Igennem 90 dage har jeg kunnet mærke hvordan energien er vendt tilbage. Man skal selvfølgelig være indstillet på at ændre kost/livsstils vaner, men det har ikke været noget problem, da jeg har kunnet mærke forskellen, især med mindre ømme led og mindre væske i kroppen. /Marianne