Hvordan uorden i vores omgivelser påvirker os!

Vi kender det alle sammen. Glæden over at komme hjem, dagen efter at have gjort rent. Eller det omvendte, tanken og følelsen der rammer lige før vi åbner døren ind til vores rodede hjem. Det kunne også være uorden og rod i vores elektroniske enheder. Irritationen som dukker op, når telefonen fortæller at der ikke er mere lagringsplads. Eller den fyldte mailboks som man ikke orker at tage hul på.

Men hvorfor skrive om dette i Holistisk Lægehus? Fordi rod i tilværelsen på alle plan påvirker os og fordi der er mange veje til velvære, og en af dem er gennem oprydning. 

Er der så mere end en dejlig fornemmelse bag oprydning?

Nogen mener at vi ved at rydde op i vores omgivelser også rydder op i vores indre. At tankerne bliver klare, at kreativiteten begynder at sprudle. Ikke underligt, hvis vi overvejer hvor meget tid vi ofte bruger på at tænke på en given opgave, som f.eks. oprydning i hjemmet.

Ved Princeton University Neuroscience Institute kortlagde de, med hjælp af funktionel MR-skanning og andre funktionelle målemetoder, hjernens respons på organiseret og uorganiseret stimuli, samt opgaveløsning. Konklusionen var soleklar – når dine omgivelser er rodet mindskes din evne til at fokusere.

Oprydning giver frihed og velvære

De sidste år er oprydning og organisering blevet et populært fænomen. Dette har vi bl.a. den japanske oprydningsekspert Marie Kondo at takke for. Hun har skrevet bøger og lavet en tv-serie om magisk oprydning. Hvordan vi ved hjælp af at smide ting ud og kun beholde det som giver os glæde, samt at organisere det på en meningsfuld måde, kan skabe ro, øget indsigt om os selv og plads til nye tanker og ting i livet.

1400 klienter med vanskeligheder med at organisere hjemmet, blev af Institut for Challenging Disorganization, i USA og Canada spurgt ind til deres hjem, egendele, deres opfattelse af lykke og personligt velvære. Udfaldet viste at rod havde en negativ påvirkning af det selvrapporterede velvære samt på følelsen af sikkerhed i hjemmet og andre positive følelser af hjemmet, set ud fra en psykologiske vinkel. Roster, Catherine A.; et al.

I et andet spændende studie af Saxbe, Darby E.; et al. bad de 30 par om at filme og beskrive deres hjem på video, og desuden svare på et spørgeskema. Studiet viste at kvinder som beskrev deres hjem med ord som uorganiseret, uorden, kaotisk, overfyldt og uafsluttet havde et mindre udsving i det daglige kortisolniveau end kvinder som beskrev sit hjem som behagligt, fredligt, roligt, afslappende og beroligende. Et normalt kortisolniveau svinger i løbet af dagen og der er vist sammenhæng mellem længerevarende stress og mindsket udsving i kortisolniveau. (Emma K. Adam.; et al.) Kvinderne som beskrev deres hjem i mere stressfyldte termer, havde desuden en øget tendens til at rapportere nedtrykthed, sammenlignet med kvinderne fra den anden gruppe. Der var ingen forskel i kortisol eller selvrapporteret nedtrykthed hos mændene.

Mindre kriminalitet i et smukt byområde

Et andet kendt fænomen er at vi bliver mere rolige i et smukt miljø. I naturen eller i en velorganiseret bydel. Faktisk er der vist at i rene og smukke bymiljøer mindskes kriminaliteten. I dette studie af Branas, Charles C.; et al. blev 541 øde grunde i bymiljøet tilfældigt udvalgt til at enten få anlagt en flot have som løbende blev vedligeholdt, eller til at stå urørt. Igennem 3 år blev 445 tilfældigt udvalgte husstande spurgt om deres oplevelser af området og der blev fulgt med i politiets forbrydelsesregistre. I de områder som havde fået anlagt nye haver, sænkedes beboernes opfattelse af kriminalitet med 36,8%, følelsen af usikkerhed ved færdsel i området med 57,8% og brugen af udemiljøet øgede med 75,7%. Politiet rapporterede et fald i kriminaliteten med 13,3%, et fald i våbenangreb med 29,1% og indbrud med 21,9%. Konklusionen var at lækre byområder påvirker indbyggernes oplevelse af sikkerhed og deres faktiske sikkerhed.

Min oprydning

Mens jeg skrev dette indlæg, har jeg selv været i gang med en storoprydning i min lejlighed. Jeg har undervejs ikke helt haft ro til at skrive, men blev meget motiveret, til ikke kun at rydde op, men også gennemgå mine skuffer, organisere papir, og smide ud. I går blev jeg færdig, og jeg kunne straks mærke hvordan fingrene efterfølgende lettere spillede på tastaturet.

For nogle år siden troede jeg aldrig at jeg ville nå derhen hvor jeg synes det var sjovt, dejligt og fantastisk at rydde om. Desuden er det rigtig meditativt. Så budskabet herfra er: sæt i gang! Find den indre ro og glæde ved at få styr på dine omgivelser.

Tip til organisering
Ryd op efter kategori. Start f.eks. med tøjet, og gennemgå hver underkategori af tøj for sig, og tag stilling til hvert enkelte stykke tøj. 
Behold kun det der giver dig glæde
Sig farvel og tak til det du smider ud
Sørg for at alle dine ting har sin egen plads

Skrevet af Magdalena Lock Johansson, 9. september 2019.

Du kan læse flere blogindlæg her.