fbpx

Et forløb hos Naturmediciner Luise Gerkens Nygaard

Formålet med et forløb er, at tilpasse din livsstil så du får fuld kontrol over din Diabetes /pre-Diabetes, øget energi og optimal sundhed. Forløbet tager individuelle hensyn til din hverdag og familie, og du kan forvente at opnå en bedre blodsukkerregulering og en øget insulinfølsomhed.  

Hvad består et Diabetesforløb i Holistisk Lægehus af?

Forberedelse til første konsulation
Du vil modtage et spørgeskema, hvor du bliver bedt om at udfylde data om dig selv, din Diabetes, eventuelle andre sygdomme eller helbredsmæssige udfordringer, samt eventuel medicin og kosttilskud, som du måtte tage. Yderligere vil du blive bedt om at lave en kostdagbog for 3 dage.

Så vidt det er muligt, må du gerne til Konsultation 1, medbringe blodprøver fra din egen læge med følgende tal:

  • Gennemsnits blodsukker 
  • Rødt og hvidt blodbillede
  • Kolesterol, triglycerid 
  • SR 
  • CRP
  • Levertal
  • Nyretal 

Disse blodprøver vil normalvis indgå i et rutinesundhedstjek hos din egen praktiserende læge. Har du ikke mulighed for, at får disse prøver ”taget” via egen læge, er det muligt for mig at bestille dem. I så fald, planlægger vi dette sammen, således de ”tages” ca. en uge før din første konsultation. Prøvetagningen foregår på et sygehuslaboratorie i nærheden af din bopæl. Prøver, som tages uden for praktiserende læge eller offentligt sygehusregi, falder udenom den danske sygesikring. Derfor vil der være en egenbetaling på ca. kr. 550,00. Et beløb, som opkræves enten via Holistisk Lægehus eller direkte fra sygehuset, alt efter lokalsygehusets regnskabspolitik. Der pålægges fra Holistisk Lægehus ikke yderligere gebyr for rekvirering af disse blodprøver.

Konsultation 1
Har du Diabetes vil jeg, under første konsultation, naturligvis tale med dig om din Diabetes og den behandling du modtager herfor. Udover det, vil snakken omhandle dit liv fra barnsben og til nu. Vi kommer ind på emner, som både handler om det fysiske, det psykiske(følelser) og de kognitive (hukommelsen) aspekter af dit liv. 

Jeg vil foretage en fysisk undersøgelse, som indeholder samme målinger og observationer, som ved en almindelige lægelige undersøgelse, samt en understøttende vejning på en særlig vægt, som kan give en bedre viden om din krops fysiologiske fordeling af fedt, muskler, knogler og væske. Disse tal har betydning for din generelle sundhed og kan give indikation af hvilke områder vi bør tildele ekstra opmærksomhed.  

Vi udfylder et MSQ-skema (klassifikation af din fysiologiske tilstand) sammenDu introduceres til et måleapparat, som du kan måle dit blodsukker på. Blodsukkermålinger skal være et redskab for både dig og mig fremadrettet. Det kan virke omfattende og besværligt, men det er med til at give os vigtig viden om dig og din Diabetes situation.

Jeg introducerer dig for Gode-Vaner-Skemaet, et redskab som vil følge og støtte dig gennem hele forløbet.

Efter samtalen og undersøgelserne vil jeg sammensætte en individuel plan for hvorledes vi bedst kommer i gang med din behandling.

Du får tilbud om at være en del af Holistisk Lægehus’ Diabetes Facebook gruppe: Lev dit bedste liv med Diabetes. I Facebook gruppen kan du dele erfaringer med ligestillede, finde opskrifter, træningspartnere, stille spørgsmål til gruppen, samt følge oplæg og vidensdeling fra mig.

Periode 1 – (uge1-3) ”Fokus på at øge din insulinfølsomhed”

Den første uge efter din Konsultation 1 bruges til at forberede de kommende to uger. Afhængigt af dit udgangspunkt og dine præferencer tilrettelægges en individuel tilpasset 14-dages-plan, hvor du har mulighed for hyppig kontakt og vejledning i forhold til blodsukkerudsving, via E-mail. Opstår der en akut situation, skal du naturligvis handle og tage kontakt til 112, som du sikkert også er instrueret i fra din faste Diabeteslæge.

I denne periode følger du mine anbefalinger i forhold til kosttilskud og urter, eventuel homøopatisk behandling, samt fysisk aktivitet. Allerede med disse ændringer kan kroppens insulinbehov og forbrug ændre sig væsentligt. Er du insulinbruger er det vigtigt, at du måler blodsukre lidt oftere, end du sikkert er vant til.

Telefon konsultation 1
Efter ca. 3. uger afholder vi en 30 minutters telefon-/Zoomsamtale med evaluering af periode 1. Du vil forud for samtalen modtage et forslag til din plan for periode 2. Så kan du nå at læse den igennem og nedfælde eventuelle spørgsmål. 

Hvad angår træning taler vi om det niveau, som du har været på de seneste 14 dage og tilretter eventuelt, alt efter om det har været for lidt eller for meget. Det tilpassede kost- og aktivitetsskema, samt en link til mentaltræning fremsendes efter samtalen. Vi laver en opfølgning på dit Gode-Vaner-Skema og udvider det med Mental træning.

Næste skridt er at påbegynde de følgende 30-dage, med anbefalinger for periode 2.

Periode 2 – (uge4-8) ”Fokus på fremtidens kost, fysisk og mental træning” 

Kost:
Kosten vil i den kommende tid fortsat syntes forholdsvis restriktiv – dette skyldes primært til vending af både din krop og dine vaner. Du får lettere ved at være konsekvent og vedholden i dine valg, når det kommer til kost. For at skabe overblik, har jeg opsat alle fødevaregrupper som et blinklys.

Det er naturligvis også ekstremt vigtigt at holde et vågent øje med blodsukret, da det helst skal være en medspiller og ikke en modspiller i hele denne omlægning.

  • Grøn er Go
  • Gul er Go, i begrænsede mængder
  • Rød er No Go, eller kun ved særlige lejligheder.

(Særlige lejligheder bør du som udgangspunkt ikke have mere end et par stykker af om måneden)

Målet er at udtømme dine Lipoid lagre i muskel- og leverceller, og derved øge din Insulinfølsomhed

Træning:
Den daglige træning er væsentlig at tilpasse, du må forsat regne med at kroppen er i en omstillings periode, hvorfor den ikke skal presses for hårdt på fysisk træning. Men samtidig er træningen med til at styrke processen, give energi og motivere.

Føler du, at du er klar til at yde mere og har mere energi er det naturligvis ok at tillægge øget aktivitet – når blot det ikke giver restitutionsperioder, som gør bevægelse dagen efter umuligt. En af kroppens værste fjender på nuværende tidspunkt er inflammation og overtræning er altid ensbetydende med inflammation.

Den mentale træning:
Du er måske ikke vant til at give dig selv tid til ”ingenting”, men det er præcis det den mentale træning er i starten. Det kan være at du allerede har et program du følger, hvor du mediterer eller dyrker anden form for mentaltræning. I så fald er det blot disse rutiner du fortsætter med på daglig basis eller i den rutine, som giver dig styrke. Såfremt du ikke allerede har din egen mentaltræning, kan du benytte dig af dem, som jeg har gjort tilgængelig for dig.

Det væsentlige er at du bruger ca. 15+ min. på denne type aktivitet dagligt. Det er helt op til dig hvorledes mentaltræningen passer bedst ind i din daglig dag. Det er lige godt om morgenen før dagen starter, i dagens løb, eller ud på aftenen, som hjælp til at falde i søvn. Det handler om at giver dig selv og din krop en velfortjent pause. Et ”vindue” til at mærke de ting, som du går glip af i hverdagens travle liv.

Konsultation 2 – (ultimo uge 8)
Efter lidt mere end en måned på din periode 2 plan, mødes vi igen fysisk til en opfølgende konsultation. Denne vil indeholde måling af blodtryk, langtidsblodsukker, samt ny vægtmåling og en snak om hvordan det går med at følge kost, aktivitet og mental træning. Eventuelle ændringer noteres og indføres i planen periode 3.

På dette tidspunkt i forløbet, bliver du introduceret i hvordan du kan bruge intermitterende faste. Faste, er godt for regulering af fysiske parametre i kroppen. (blodsukker, blodtryk, kolesterol, hormoner, og energi) Vi tilpasser dit fastevalg med kost, motion og mentaltræning. Faste tilføjes til dit Gode-Vaner-Skema.

Vigtigt: Faste er IKKE en sultekur eller slankekur!

Næste skridt er at påbegynde de følgende 30-dage, med anbefalinger for periode 3.

Periode 3 – (uge9-12) ”Fortsæt din tilpassede plan for kost træning og gode vaner” 

I denne måned vil det være muligt via E-mail at komme i kontakt med mig, hvis der er spørgsmål eller problemer med faste, eller hvis andet tilstødende synes at påvirke Diabetesforløbet og derfor kræver en justering af det aftalte.

Telefon konsultation 2 – (ultimo uge12)
I slutningen af den tredje måned i forløbet, afholder vi igen en opfølgende konsultation over telefon/Zoom. Vi taler om planen, om hvordan det går og holder ekstra fokus på de områder, som du har fundet det sværest at passe ind i din hverdag.

Periode 4 – (uge13-22) ”Fortsæt din tilpassede plan for kost træning og gode vaner” 

Efter telefon konsultation 2 modtager du din revurderede plan, som løber over 2½ måned. Der vil igen her, i hele perioden, være mulighed for at kontakte mig via E-mail.

I perioden vil du fortsat skulle monitorere dine faste blodsukre dagligt hvis du har type II. Har du type I vil blodsukkermåling være en del af hverdagen som altid.

En uge før tredje fysiske konsultation, vil du modtage besked om at få gentaget blodprøverne via egen læge eller Holistisk Lægehus.

Konsultation 3 – (ultimo uge22) ”Afsluttende opfølgning på forløbet”
Vi mødes fysisk og afholder en mere dybdegående gennemgang end de to foregående opfølgninger. Det er tid til at se på den samlede udvikling. Både i forhold til blodsukker, insulinfølsomhed, blodtryk, vægt og fordeling af fedt, væske, muskler, m.m. Vi gennemgår nye blodprøver og taler om dit energiniveau og din almene tilstand.

Efter denne opfølgning kan du forvente at være uddannet til selv at kontrollere din Diabetes. Du er blevet en mester og kan leve dit bedste liv med Diabetes.

Book et forløb her:  Klik her