fbpx

Et forløb hos Naturmediciner Luise Gerkens Nygaard i Holistisk Lægehus.  

Formålet med et forløb er, at tilpasse din livsstil, så du får fuld kontrol over din diabetes, øget energi og optimal sundhed. Forløbet tager individuelle hensyn til din hverdag og familie, og du kan forvente at opnå en bedre blodsukkerregulering og en øget insulinfølsomhed.  

Hvad indeholder et diabetesforløb i Holistisk Lægehus af? 

Forberedelse til første konsultation 

Du vil modtage et spørgeskema, hvor du bliver bedt om at udfylde data om dig selv, din diabetes, eventuelle andre sygdomme eller helbredsmæssige udfordringer, samt eventuel medicin og kosttilskud, som du måtte tage. Yderligere vil du blive bedt om at lave en kostdagbog for 3 dage. 

Så vidt det er muligt, må du gerne medbringe blodprøver fra din egen læge med følgende tal: 

  • Gennemsnits blodsukker 
  • Rødt og hvidt blodbillede
  • Kolesterol, triglycerid 
  • SR 
  • CRP
  • Levertal
  • Nyretal 

Disse blodprøver vil normalvis indgå i et rutine-sundhedstjek hos din praktiserende læge. Har du ikke mulighed for, at få disse prøver ”taget” via egen læge, er det muligt for mig at bestille dem. I så fald, planlægger vi dette sammen, således at de ”tages” ca. en uge før din første konsultation. Prøvetagningen foregår så på et sygehus laboratorium i nærheden af din bopæl. Prøver, som tages uden for praktiserende læge eller sygehusregi, falder udenfor den danske sygesikring. Derfor vil der være en egenbetaling på ca. kr. 350,00. Et beløb, som opkræves enten via Holistisk Lægehus eller direkte fra sygehuset alt efter sygehusets regnskabspolitik. Der pålægges fra Holistisk Lægehus ikke yderligere gebyr for at rekvirering af disse blodprøver.

Konsultation 1 

Når du kommer til første konsultation, vil jeg naturligvis tale med dig om din diabetes og den behandling du modtager herfor. Udover det, vil snakken gå på hele dit liv fra barnsben og til nu og vi vil komme ind på emner, som både handler om det fysiske, det psykiske(følelser) og de kognitive(hukommelse) aspekter af dit liv. 

Jeg vil foretage en fysisk undersøgelse, som indeholder samme målinger og observationer, som ved en almindelige lægelige undersøgelse, samt en understøttende vejning på en særlig vægt, der kan give en bedre viden om din krops fysiologiske fordeling af fedt, muskler, knogler og væske. Disse tal har betydning for din generelle sundhed og kan give indikation af hvilke områder, vi måske skal give ekstra opmærksomhed.  

Dit MSQ-skema (klassifikation af din fysiologiske tilstand) udfyldelse første gang. Det er et skema, som vi vil bruge hver gang vi evaluerer. Det er heldigvis let at glemme hvor skidt det stod til, og skemaet er derfor med til at belyse, hvor godt det går nu.

Blodsukker tracker: Du vil blive introduceret for en tracker af dit blodsukker. Den skal bruges som redskab for både dig og mig fremadrettet. Det kan virke omfattende og besværligt, men det er med til at give os vigtig information om dig og din diabetes.

 Vaneskema: Dette skema vil følge dig gennem hele forløbet. Efterhånden som vi bygger nye vaner på din plan tilføjes disse i dit vaneskema. Det vil hjælpe dig til at holde dig til de rette valg og huske det du har valgt at holde dig selv op på. Der kan ligge en tilfredsstillelse i at sætte kryds ud for en veludført opgave.

Efter samtalen og undersøgelsen, vil jeg sammensætte en individuel plan for hvorledes vi bedst kommer i gang med din livsstil tilpasning og behandling. 

Du får tilbud om at være en del af Holistisk Lægehus’ Diabetes Facebook gruppe. I Facebook gruppen kan du finde opskrifter, træningspartnere, stille spørgsmål til gruppen, dele erfaringer med ligestillede, samt følge oplæg og vidensdeling fra mig. 

Facebook gruppen er under opbygning, hvorfor alle indslag også fra dig har betydning for hvor spændende vores fælles Diabetes Facebook liv bliver. På forhånd tak.

Periode 1 – (uge1-3) ”Fokus på at øge din insulinfølsomhed” 

Den første uge efter din konsultation bruges til at forberede de kommende to uger. Afhængigt af dit udgangspunkt og dine præferencer tilrettelægges en individuel tilpasset 14-dages-plan, hvor du har mulighed for daglig kontakt og vejledning i forhold til blodsukker udsving via mail. Opstår der en akut situation, skal du tage kontakt til 112, og handle som du plejer og er instrueret i af din faste diabetes læge og/eller mig.  

Du følger mine anbefalinger i forhold til kosttilskud og urter, samt eventuel homøopatisk behandling. 

Du følger den plan vi sammen har lagt for fysisk aktivitet, hvilket er specielt vigtigt i den første periode, som i særlig grad handler om at øge din insulinfølsomhed. (kroppens insulinbehov og forbrug mindskes.) Er du insulinbruger er det væsentligt at måle blodsukre lidt oftere, end du sikkert er vant til.  

Telefon konsultation 1 

Efter ca. 3. uger afholder vi en 30 minutters telefon/skype-samtale med evaluering af periode 1. Du vil forud for samtalen modtage din plan for periode 2. Så kan du nå at læse den igennem og nedfælde evt. spørgsmål inden telefonmødet. 

Periode 2 – (uge4-8) ”Fokus på fremtidens kost, fysisk og mental træning” 

Kostskema og link til mentaltræning fremsendes to dage før samtalen så du kan nå, at læse lidt igennem og nedfælde eventuelle spørgsmål til disse. Hvad angår træning taler vi om det niveau du har været på de seneste 14 dage og tilretter evt. alt efter om det har været for lidt eller for meget.  

Det er naturligvis også ekstremt vigtigt at holde et vågent øje med blodsukret, da det helst skal være en medspiller og ikke en modspiller i hele denne omlægning.

Kosten vil i den kommende tid fortsat være forholdsvis restriktiv – dette er primært for, at tilvende både din krop og dine vaner, således du får lettere ved at være konsekvent og vedholden i dine valg når det kommer til kosten.  

Det er sat op som et blinklys. Det vil sige grønt er go – gult er i begrænsede mængder og rødt er no go, eller kun i de tilfælde hvor du har valgt at tillade afvigelse pga. særlige lejligheder. Særlige lejligheder bør du som udgangspunkt ikke have mere end et par stykker af om måneden.  

I denne periode er det ekstremt vigtigt forsat at have et vågent øje særligt på fedtindholdet – samt at sørge for at holde sig til en kost hvor kulhydraterne primært kommer fra frugt og grønt og ikke så meget fra de stivelsesholdige fødevarer (som korn, ris, linser og bælgfrugter). Ligeledes vil det være optimalt fortsat ikke at have for mange animalske produkter i måltiderne – de er som udgangspunkt for fedtholdige.  

Vores ønske er at give kroppen en chance for at udtømme sine cellelagere og holde insulinfølsomheden i top.  

Træning: Den daglige træning er fortsat væsentlig at tilpasse, du må forsat regne med at kroppen er i en omstillings periode, hvorfor den ikke skal presses for hårdt på fysisk træning. Men samtidig er træningen med til at styrke processen, give energi og motivere.  

Føler du, at du er klar til at yde mere og har mere energi er det naturligvis ok at tillægge øget motion – når blot det ikke giver restitutions perioder som gør daglig bevægelse umuligt. En af kroppens værste fjende på nuværende tidspunkt er inflammation -og overtræning er altid ens betydende med inflammation. 

Den mentale træning – Du er måske ikke vant til at give dig selv tid til ingen ting. Men det er præcis det den mentale træning er i starten. Det kan være at du allerede har et program du følge, hvor du meditere eller dyrker anden form for mentaltræning – og i så fald er det blot disse rutiner du fortsætter med på daglig basis eller i den rutine der giver styrke til dig.  Såfremt du ikke har nogle du fortrækker i forvejen, kan du benytte dig af dem som tilgængelige via din plan.

Det væsentlige er at du bruger ca. 15 min. plus på denne type aktivitet dagligt. Det er helt op til dig hvorledes det passer bedst ind i dagen for dig. Det er lige godt morgen før dagen starter, I dagens løbe, eller ud på aften som hjælp til evt. at falde i søvn. Det handler om at give dig selv og din krop en velfortjent pause og et vindue til at mærke de ting du går glip af når du er i gang med hverdagens travle liv.

Konsultation 2 – (ultimo uge 8) 

Efter lidt mere end en måned på din restriktive plan, mødes vi igen i klinikken til en opfølgende konsultation. Denne vil igen indeholde måling af blodtryk, langtidsblodsukker, samt ny vægtmåling og en snak om hvordan det går med at følge kost, motion og mental træning. Eventuelle ændringer noteres og indføres i planen.  

På dette tidspunkt i forløbet, bliver du introduceret i hvordan du kan bruge intermitterende faste. Det giver lidt større frihed og råderum i din kost, men igen en forandring som skal tilpasses dit liv.  

Faste, er godt for mange fysiske parametre i kroppen. Det gælder blodsukker, blodtryk, kolesterol, hormoner, og energi. Alt efter hvilken type af faste du finder dig tilrettet med, kan vi tilpasse din øvrige kost, motion og mentaltræning.

Vigtigt: Faste er IKKE en sultekur eller slankekur

Periode 3 – (uge9-12) ”Fortsæt din tilpassede plan for kost træning og gode vaner” 

I denne måned vil det være muligt via mail at komme i kontakt med mig, hvis der er spørgsmål eller problemer med diabetesbehandling, kostplan eller andet tilstødende, som vil påvirke forløbet og derfor kræver tilpasning eller ændringer. 

Telefon konsultation 2 – (ultimo uge12) 

I slutningen af den tredje måned i forløbet, afholder vi igen en opfølgende konsultation over telefonen/skype.

Vi taler om planen, om hvordan det går og holder ekstra fokus på de områder, som du har fundet det sværest at passe ind i din hverdag. 

Periode 4 – (uge13-22) ”Fortsæt din tilpassede plan for kost træning og gode vaner” 

Efter konsultation 3 modtager du en revurderet plan, som løber over 2½ måned. Der vil i hele perioden være mulighed for kontakte mig via mail, hvor du vil kunne forvente svar inden for 48 timer. Eller benytte Facebook. Hvis du føler, at din henvendelse kan komme de øvrige i gruppen til gode.  

I perioden vil du fortsat skulle monitorere dine faste blodsukre dagligt hvis du har type II. Har du type I vil blodsukkermåling være en del af hverdagen som vanligt.

Konsultation 3 – (ultimo uge22) ”Afsluttende opfølgning på forløbet” 

Denne opfølgning vil indeholde en mere dybdegående gennemgang end de to foregående opfølgninger. Det er tid til at se på den samlede udvikling. Både i forhold til blodsukker, insulinfølsomhed, blodtryk, vægt og fordeling af fed, væske, m.m. Vi gennemgår nye blodprøver og taler om dit energiniveau og din almentilstand. 

Efter denne opfølgning kan du forvente selv at være uddannet til selv at kontrollere din diabetes. Du er blevet en mester.  

Book et forløb her:  Klik her