Antroposofi, den menneskelige visdom eller visdom om det menneskelige. Antroposofiens fader Rudolf Steiner, var en alsidig mand med en forkærlighed for barnets ret og behov for en opvækst med kreativitet og åndelige udvikling i takt med deres fysiske kropsvækst. Han fandt sin inspiration og menneskeforståelse gennem sine mange kompetencer. Han havde en bred interesse og viden om filosofi, psykologi, religion, okkultisme, reinkarnation, pædagogik, fysik, kemi, medicin og økonomi. Ud over dette var han kunstner og arkitekt.

Han skabte i 1919 sin skole Waldorfskolen. Og fik med tiden opbygget et helt livssyn og en levevis. Han skabte gennem sin kunst, arkitektoniske viden og menneskelige udviklingssyn bygninger med rum for den åndelige udviklingsplan. Han udviklende tanken om biodynamisk jordbrug, skabte økonomiske enheder samt kirkesamfund. Og han opfandt bevægelseskunsten eurytmi, som bruges både til at udvikle den åndelige del af mennesket, men også som led i sygdomsbehandling og afbalancering af både krop og sind.

Grundlæggende så Rudolf Steiner, mennesket som et åndsvæsen, grundet dets evne til at tænke, og mennesket var i hans øjne skabt af gud med tanke om at mennesket skal lære, udvikle og forstå sit ophold på jorden, i modsætning til dyr, planter og organismer.

Han forestillede sig mennesket som værende tredelt:

  1. Den fysiske krop tilknyttes sjæleevnerne; viljen og handling, det gælder muskler, knogler og organer.
  2. De sjælelige kræfter som binder ånd og legeme; følelser, drifter, smerte, sorg, lyst, begær, og lidenskab. Disse er lokaliseret i hjerte og lunger.
  3. Åndelige kræfter som gør iagttagelse og tænkning muligt; findes i den fysiske hjerne hvor tanker og ideer skabes.

Overordnet bindes disse dele sammen af JEGet som sammenfatter, kontrollerer og styrer de øvrige 3 kræfter. Målet er at skabe viden og læring og harmoni på alle disse plan for at opnå frihed og erkendelse både i den indre og den ydre verden. Den samlede erfaring fra det menneskelige live bringes da videre i hans overbevisning om reinkarnation.

Skrevet af Luise Gerkens Nygaard og Magdalena Lock Johansson, 5. juni 2019.

Du kan læse flere blogindlæg her.